full screen background image
 

Privacyverklaring

Privacy
Kennelbouw Exclusief respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en onze
klanten en draagt zorg voor vertrouwelijke behandeling van persoonlijke informatie.

Persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt om bestellingen zo snel mogelijk af te handelen.
Ze worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld als dit voor het uitvoeren van een
bestelling noodzakelijk is. (verzending per post of transportbedrijf). Onze werknemers en de
door ons ingeschakelde derden zijn verplicht de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens
te respecteren. Voor overige doeleinden zal Kennelbouw Exclusief uitsluitend gegevens
gebruiken na toestemming van de desbetreffende persoon.
Kennelbouw Exclusief verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Ook gebruiken wij
geen cookies op onze website.

Websites derden
Websites van derden, waarnaar op deze website word verwezen, worden niet door
Kennelbouw Exclusief gemaakt en/of onderhouden. Kennelbouw Exclusief aanvaardt derhalve
ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites.
Het privacybeleid van Kennelbouw Exclusief is gebaseerd op de normen die gelden binnen
de wet AVG Algemene verordering gegevensbescherming
 

Openingstijden


Maandag: gesloten.
Dinsdag t/m vrijdag:
9.00 uur tot 17.30 uur.
Zaterdag:
9.00 uur tot 12.00 uur.

Contactgegevens


Kennelbouw Exclusief
Udenseweg 11
5464 VA Veghel

T (0413)367615
F (0413)354117
E info@kennelbouw-exclusief.nl